Dakafval

Wat mag er in een dakafval container?

– Dakafval (teerhoudend/bitumineus);
– Aanhangend vuil zoals o.a. isolatiemateriaal, hout, dakgrind, dakriet, gips, folie, aluminium daklijsten e.d. < 10%;
– Soortelijk gewicht > 250 kg/m³.

Teerhoudend dakleer is tot 1980 toegepast. Bitumineus dakleer is vanaf 1975 toegepast. Teerhoudend en bitumineus dakafval dient gescheiden aangeleverd te worden.

Wat mag er niet in een dakafval container?

– Gevaarlijk afval;
– Bouw- & sloopafval (BSA);
– Asbesthoudend materiaal en/of asbest gelijkende materialen;
– IJzer en stalen profielen, strippen, kettingen e.d.;
– Bedrijfsafval;
– Mengen van teerhoudend en bitumineus dakleer;
– Isolatiemateriaal, sloopafval, zand en/of grond, schoorsteenpuin, dakgrind > 10%;
– Soortelijk gewicht < 250 kg/m³.

Bij overtreding wordt er een toeslag berekend. Deze kunt u vinden in Bijlage 1: Toeslagen & kosten.

Belading van de dakafval container:
Het is belangrijk om de container voor dakafval niet te overladen, maximaal 20CM boven de rand. Dit omdat het de veiligheid kan beïnvloeden en het risico van schade aan de container of het omringende gebied kan verhogen. Ook is het ten strengste verboden om delen uit te steken aan de voor-, zij- en achterkant, omdat dit het risico op schades aan andere objecten vergroot.

Vergunning voor dakafval container:
De vergunningen die nodig zijn voor het plaatsen van een container voor dakafval zijn afhankelijk van de gemeente waar de container wordt geplaatst. U kunt meer informatie over de benodigde vergunningen verkrijgen bij uw gemeente. Als er een vergunning vereist is, draagt u de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat deze vooraf wordt verkregen en dat deze geldig is voor de duur van de plaatsing. Indien dit niet op orde is kunnen er vervolgens boetes opgelegd worden. Rechain containers is niet verantwoordelijk voor het verkrijgen van de vergunningen en boetes voor een door u bestelde container komen voor uw rekening.

Levering dakafval container:
Bestel uw container op werkdagen voor 14.00 uur en uw container wordt de volgende werkdag tussen 07.00 – 17.00 uur geleverd. U kunt ook een andere gewenste datum aangeven.