Groen- & tuinafval

Wat mag er in een Groen- & tuinafval container?

– Snoeihout (takken en stammen, diameter < 20 cm);
– Bladeren, gras, haagscheersel en bloemen;
– Planten en/of struiken met aanhangend zand/grond;
– Graszoden, hooi en plataardig slootvuil (niet vervuild).

Wat mag er niet in een Groen- & tuinafval container?

– Gevaarlijk afval;
– Bouw- & sloopafval (BSA);
– Bedrijfsafval;
– GFT afval;
– Bermgras;
– Dakriet;
– Boomstobben;
– Mest of meststoffen;
– (Verontreinigde) grond/zand;
– Verpakkingsafval;
– Bomen/takken met schimmels zoals de iepziekte;
– Verwarm(en)de, smeulende en brandende objecten of onderdelen;
– Vervuiling met plastic en bagger.

Bij overtreding wordt er een toeslag berekend. Deze kunt u vinden in Bijlage 1: Toeslagen & kosten.

Belading van de Groen- & tuinafval container:
Het is belangrijk om de container voor groenafval niet te overladen, maximaal 20 cm boven de rand. Dit omdat het de veiligheid kan beïnvloeden en het risico van schade aan de container of het omringende gebied kan verhogen. Ook is het ten strengste verboden om delen uit te steken aan de voor-, zij- en achterkant, omdat dit het risico op schades aan andere objecten vergroot.

Vergunning voor Groen- & tuinafval container:
De vergunningen die nodig zijn voor het plaatsen van een Groen- & tuinafval container voor groenafval zijn afhankelijk van de gemeente waar de container wordt geplaatst. U kunt meer informatie over de benodigde vergunningen verkrijgen bij uw gemeente. Als er een vergunning vereist is, draagt u de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat deze vooraf wordt verkregen en dat deze geldig is voor de duur van de plaatsing. Indien dit niet op orde is kunnen er vervolgens boetes opgelegd worden. Rechain containers is niet verantwoordelijk voor het verkrijgen van de vergunningen en boetes voor een door u bestelde container komen voor uw rekening.

Levering Groen- & tuinafval container:
Bestel uw container op werkdagen voor 14.00 uur en uw container wordt de volgende werkdag tussen 07.00 – 17.00 uur geleverd. U kunt ook een andere gewenste datum aangeven.